Historiek

De eerste carnavalsstoet trok door de straten van Val-Meer in 1954 op halfvasten. Zoals het meestal gebeurt was dit het gevolg van een zotte bui van enkele oude leden van de Koninklijke Fanfare De Vrije Burgers. Zij zaten ’s maandags na vastenavond in 1953 in het muzieklokaal bij Albert Nivelle, na de eucharistieviering voor de levende en overleden leden van de fanfare. In de namiddag, na de nodige glazen bier en borrels jenever, grimeerden en verkleedden zij zich en trokken met paard en kar door het dorp van café tot café. Dit inspireerde de jeugd van de fanfare om het volgend jaar een carnavalstoet in te richten, gevolgd door een gemaskerd bal. En zo geschiedde in 1954, niet op vastenavond maar wel op halfvasten om niet samen te vallen met de carnavalfeesten te Tongeren. De organisatie berustte in handen van Joseph Onclin en Maurice Jans en de eerste prins was Evrard Bouveroux. Het jaar daarop werd een carnavalcomité gesticht in de schoot van De Vrije Burgers met Jozef Rosias als voorzitter en Julien Beusen en Paul Caufman en de 2 pioniers van het jaar voordien als voornaamste medewerkers.

De naam Knapzèk werd gekozen omdat vroeger in Val-Meer veel bouwvakkers waren. Zij trokken elke maandag voor een week naar het Luikse met de knapzak over de schouder, vandaar de naam “De Knapzèk”.

De eerste stoeten bestonden natuurlijk grotendeels uit lokale groepen en wagens. In 1956 werd voor de eerste maal een prinsenwagen in elkaar getimmerd en in 1957 had het Valmeerse carnaval zijn eerste prinses. Onder impuls van het reeds vernoemde comité groeide het carnavalgebeuren in Val-Meer van jaar tot jaar. Zo stappen ook de 2 reuzen die Pierre en Marianne gedoopt werden reeds van in die beginjaren mee op in onze carnavalstoet.

Ook in de vijftiger jaren werd een carnavalsraad opgericht die gekostumeerd voor de prinsenwagen opstapte. In die jaren werd ook reeds aan de stoet deelgenomen door vreemde groepen.

Om dit te bekostigen werd een reclameblad uitgegeven en een tombola georganiseerd. De loten werden hoofdzakelijk verkocht aan de toeschouwers gedurende de stoet, zogezegd als inkomgeld.

In de jaren 60 werden ook carnavalstoeten en prinsenbals ingericht in de omliggende dorpen en in 1964 nam Armand Dolhain de voorzittersfakkel over. In 1971 kende Val-Meer zijn eerste prinsenbal en sprong Marcel I als eerst prins uit de legendarische korf. Het was ook rond die tijd dat ons carnavalslied voor het eerst gezongen werd.

Door de toename van het aantal carnavalsgroepen werd ook nog een prinsessenbal ingericht, zodat ons carnavalgebeuren nu bestaat uit een prinsenbal, een prinsessenbal en carnavalstoet, gevolgd door een gemaskerd bal. En in 1982 sloten De Knapzèk zich aan bij de Federatie Europese Narren.

Samen met alle andere Riemsterse carnavalsverenigingen zijn De Knapzèk onderdeel van Carnavalesk Riemst met als hoogtepunt de jaarlijkse opening van het carnavalsseizoen op 11 november.

Dankzij de inspanningen van velen viert het carnaval in Val-Meer nog steeds hoogtij en mochten we in 2019 zelfs ons 6×11-jubileum vieren!